PARROQUIAS

Parroquia San Bernardino - Bosa

Parroquia Claret - Neiva

Nuestra Señora del Divino Amor - Guayaquil

Parroquia Espíritu Santo - Guayaquil

Parroquia Claret - Cúcuta

Parroquia Santo Tomás de Aquino - Quito